Okusite

Okusite

Vinska klet Koron

Smo družinska posest, ki jo vodi Borut z ženo Milojko, ter tremi sinovi. Borut je od svojih staršev pred 20 leti prevzel mešano kmetijo, z nekaj trsi in sadovnjaki. Kmetijo smo začeli preusmerjati v vinogradništvo in vinarstvo ter tako skozi leta postopoma zasadili nove vinograde in razširili ponudbo vin. Trenutno obdelujemo 12 ha vinogradov posajenih z belimi in rdečimi sortami grozdja in 1,5 ha sadovnjakov na katerih pridelujemo češnje in kaki.

Vinska klet

Več informacij

Vinska Klet

Našo klet sestavljata dva sklopa, prvi večji del , kjer vino zori v inox posodah ter novo zgrajeni podkleteni kamniti del kleti kjer zorijo naše penine in vina v lesenih sodih.
Vina, ki jih pridelujemo so sveža z poudarkom na sortno značilnost. Grozdje primerne zrelosti potržemo in sprešamo v pnevmatski stiskalnici, ta nam omogoča da pri stiskanju ne prihaja do oksidacije in tako mošt ohrani svoje primarne arome. Sledi grobo čiščenje mošta in polnenje v inox sode, tam poteka kontrolirano vrenje z hlajenjem mošta. Izbrano grozdje posebnih letnikov odberemo in iz njega pridelamo vina, ki zorijo v lesenih sodih.

Vinogradi

Več informacij

Vinogradi

Vinogradi so posajeni na obrobju vasi Brje, kjer je zemlja pretežno lapornata in v dolini pod vasjo, kjer je zemlja ilovnata. Kombinacija zemlje in manjšega zamika v zrelosti delajo naša vina drugačna. Z vinogradi smo vključeni v okoljski program, zato so to večinoma zatravljeni, obdelovanje med trsi je mehansko.

Dodatne Dejavnosti

Več informacij

Dodatne dejavnosti

Odlične lege in naravne danosti Vipavske doline nam omogočajo pridelavo sočnega sadja. Na našem posestvu imamo zasajenih 400 dreves češenj ,ki dozorijo v mesecu maju in juniju ter 400 dreves kakija , ki dozori v mesecu oktobru. V času sezone obiranja vam nudimo možnost naročanja in dostave. Za več informacij nas lahko pokliče oz kontaktirate preko e-mail naslova

Degustacije

Več informacij

Degustacije

Na našem posestvu nudimo možnost vodene degustacije vin , ob spremstvu tradicionalnih suhih mesnin iz naše kmetije. V samo degustacijo je vključen voden ogled Vinske kleti in vodena degustacija vin v kamniti degustacijski sobi.
Rezerviraj termin

Predstavljena

Predstavljena

Vinska klet Koron ima v ponudbi kar 9 sort vin, katera si lahko podrobneje ogledate v naši spletni vinoteki.
Obiščite našo e-vinoteko

Zgodovina

Naša kmetija in vinska klet, se nahajata v vasi Brje. To je izrazito vinogradniška vasica, tako da so se s trto in vinom ukvarjali že naši dedje in pradedje, vendar so bile kmetije manjše in ne osredotočene na vinogradništvo. Bolj intenzivno smo se z vinogradništvom začeli ukvarjati pred dvajsetimi leti. Takrat smo zgradili večjo vinsko klet in zasadili nove vinograde. Trenutno obdelujemo dvanajst hektarjev, zasajenih z belimi in rdečimi sortami grozdja.

Zato da vam zagotovimi najbolšo kakovost vin, na našem posestv skrbimo za:

0
Trt
0
Litrov Vina
0
Hektarjev
0
Sort