KMETIJA KORON


 

Kdo smo?

 

 

Smo družinska kmetija, ki jo vodi gospodar  Borut z ženo Milojko, ter tremi sinovi. Borut  je  od svojih staršev prevzel kmetijo, ki je bila pretežno živinorejsko usmerjena , z nekaj trsi in sadovnjaki, katero smo začeli preusmerjati v vinogradništvo in sadjarstvo . Trenutno obdelujemo 10 ha vinogradov posajenih z belimi in rdečimi sortami grozdja in 3 ha sadovnjakov na katerih pridelujemo breskve, češnje, marelice in kaki.


 

Kmetija

Naša kmetija in vinska klet,  se nahajata v vasi Brje. To je izrazito vinogradniška vasica, tako da so se s trto in vinom ukvarjali že naši dedje in pradedje, vendar so bile kmetije manjše in mešane. Bolj intenzivno smo se z vinogradništvom začeli ukvarjati pred petnajstimi leti. Takrat smo zgradili večjo vinsko klet in zasadili nove vinograde. Trenutno obdelujemo deset hektarjev,  zasajenih z belimi in rdečimi sortami grozdja.

  

Klet

Naša klet je mlada in to se odraža tudi v naših vinih. Vina, ki jih pridelujemo so sveža z poudarkom na sortno značilnost, to dosežemo z določeno tehnologijo pridelave in predelave grozdja.
Grozdje primerne zrelosti potržemo in sprešamo v posebni vakum stiskalnici, nato mošt grobo očistimo in napolnimo v inox sode, kjer poteka kontrolirano vrenje z hlajenjem mošta.


Nekaj utrinkov iz naše domačije